{$smarty.const.META_ARTIST}

2019.10.25

Stuppy Vol.24

Stuppy Vol.24
10月31日全国書店にて一斉発売!


Stuppy オフィシャルHP
https://stuppy.jp/archives/back/stuppy-vol-24


《掲載情報》
・RAZOR→撮り下ろしリリースインタビュー
・IZA→『自分のカタチ』インタビュー